Dzieciak

KINO NA / PRZECIW / WYKLUCZENIU CZYLI CYKL POKAZÓW EDUKACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2017 R.

KINO NA / PRZECIW / WYKLUCZENIU CZYLI CYKL POKAZÓW EDUKACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2017 R.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 

Kino Atlantic

 

Radio TOK FM

 

oraz

 

Entropia Słowa

 

 

zapraszają psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży oraz animatorów kultury oraz młodzież

 

na cykl pokazów edukacyjnych 

 

 czyli

 

Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu

 

 

"Szkoła to nie tylko instytucja, miejsce zdobywania wiedzy -  to może przede wszystkim szczególne, niepowtarzalne miejsce budowania relacji, rozpoznawania siebie, odkrywania pasji, uczenia się wrażliwości, doświadczenia ,empatii. Odważnie: nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców…

U młodych to poznawanie siebie jako indywidualności, odosobności zawsze jednak w kontekście społecznym. Na tym poligonie lub jak ktoś woli w ogrodzie szkolnych rozkoszy mamy do czynienia z dojrzewaniem do dorosłości.

XXI wiek to czas szalonych przemian, konfrontacji, poddawania się problemom, zmianom. Nauczyciele te problemy powinni nie tylko rozpoznawać, ale chcieć w ich wyjaśnieniu aktywnie uczestniczyć …

Dziś jak nigdy potrzeba nam profesjonalizacji naszego powołania by Jas stawał się Janem, by dziecko zachowując wszelką swą delikatność i pamięć stawało się dojrzałym odpowiedzialnym człowiekiem, przyjacielem, partnerem, rodzicem.

Kategorie wykluczenia (wiek, uchodzący, rasa, płeć, religijność itd.), filmy, które wybraliśmy oraz specjaliści, których zapraszamy do rozmów pomogą nam nie tylko odkryć na nowo i nazwać problemy, ale radzić sobie w prozaicznych szkolnych problemach.

Przestrzeń inna niż szkoła np. kino może  pomoc wyzwolić się z kieratu przyzwyczajeń i schematycznych rozwiązań, a staje się miejscem warsztatów ex terytorialnym, w którym marzenia konfrontujemy z życiem a może odwrotnie?" (entropiaslowa.pl)

 

 

 

Kategorie dyskryminacji:

- niepełnosprawność

 

„IKONA"

 9 maja (wtorek) g. 12.30

 

 Opis filmu:

Dokument Wojciecha Kasperskiego to nie tylko pocztówka z syberyjskiego piekła, ale też opowieść o ludzkiej duszy, jej bolączkach i granicach poznania.

Gdy przed dziesięcioma laty na kinowe ekrany trafił cykl dokumentalny "Polska-Rosja: nowe spojrzenie" wśród kilkunastu obrazów zrealizowanych przez rosyjskich i polskich twórców zwłaszcza jeden zapadał głęboko w pamięć. "Nasiona" Wojciecha Kasperskiego, opowieść o rodzinie żyjącej gdzieś na Ałtaju, o mrocznej tajemnicy i niełatwych międzyludzkich relacjach, na długie miesiące zostawiała widza z niepokojem. Po dziesięciu latach wciąż pamiętam tamten film – nie bohaterów, czy poszczególne sceny, ale emanującą z niego atmosferę tajemnicy i gęstość emocji, które spowijały dokument Kasperskiego. Reżysera, który ma niezwykły dar odkrywania obcych, a zarazem bliskich nam światów.

W swym najnowszym dokumencie Wojciech Kasperski powraca do Rosji. W "Ikonie" opowiada o szpitalu psychiatrycznym znajdującym się gdzieś na dalekiej Syberii. I po raz kolejny pokazuje, że jest mistrzem lakonicznego opowiadania, że potrafi dotykać najbardziej intymnych prawd o ludziach, jednocześnie zachowując dystans i nie przekraczając moralnych granic. Nagrodzona na 56. Krakowskim Festiwalu Filmowym "Ikona" to film wybitny, zbudowany z niepewności i ciekawości świata, stawiający pytania, ale nie sugerujący łatwych odpowiedzi.

Ten dokument przygotowywany był przez kilka lat. Pierwotnie Kasperski chciał nakręcić film o lekarzach pracujących z nieuleczalnie chorymi. Wraz z ekipą pokonał 4 tysiące kilometrów, jeżdżąc po Rosji w ramach dokumentacji. Odwiedzał między innymi szpitale onkologiczne i kliniki zajmujące się leczeniem wojennych traum.

"Ikona", reż. Wojciech Kasperski, zdjęcia: Łukasz Żal, muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz.


 

Scenariusz:

-12.30 - przywitanie widzów - Arkadiusz Walczak dyr. WCIES-u

-12.40 -13.35 - projekcja filmu

-13.40-14.45 - rozmowa z GOŚĆMI m.in. Wojciechem Kasperskim, którą poprowadzą Arkadiusz Walczak oraz Artur Wolski

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu 9 maja należy wypełnić formularz

 

psycholodzy i pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy młodzieży, animatorzy kultury oraz młodzież (kliknij tutaj)

 

widzowie (mamy dwa podwójne zaproszenia) (kliknij tutaj)

 

UWAGA:
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja. Liczba miejsc ograniczona. Prześlemy potwierdzenie wpisania na listę gości.

 

 

 

Następne kategorie wykluczenia, o których będziemy debatować:

 

- narodowość, pochodzenie etniczne: 14 marca o 14.00 "KLASA "

- czynniki ekonomiczne: 20 kwietnia (czwartek) o godz. 12:30 „Ja, Daniel Blake” 

- religia, wyznanie

- kolor skóry / przynależność do grupy / uchodźcy

- subkultura

- wiek

- płeć

- orientacja seksualna

 

 

Pragniemy poprzez zaproponowane tytuły filmów oraz dyskusje:

- poszerzyć wiedzę na temat psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,

- wskazać możliwe trudności wynikające z obecności uczniów/uczennic z grup mniejszościowych w szkole, m.in. dyskryminacji i związanej z nią przemocy,

- dostarczyć wiedzę na temat sposobów reagowania na zachowania dyskryminujące, rasistowskie, homofobiczne na terenie szkoły i poza nią,

- dostarczyć wiedzę na temat sposobów rozmowy z uczniami/uczennicami na temat ludzkiej różnorodności,

- zapoznać z procedurami reagowania (do jakich instytucji oraz jakie zdarzenia zgłaszać i gdzie, a które problemy rozwiązywać na terenie szkoły),

- wskazać inspiracje/pomysły na przeprowadzenie lekcji z młodzieżą na temat dyskryminacji uczennic/uczniów w środowisku szkolnym.                                                                         


 

 

Organizatorzy:

- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
- Entropia Słowa

- Kino Atlantic
- TOK FM

 

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

Vector Soft Pepsi Pepsi