Kino nieczynne

100% WOLNOŚCI z Władysławem Frasyniukiem oraz Zbigniewem Janasem - 16.09.2019

100% WOLNOŚCI  z Władysławem Frasyniukiem oraz Zbigniewem Janasem - 16.09.2019

„Uchyliliśmy drzwi do wolności, za którymi musieliśmy już brać odpowiedzialność”
Lech Wałęsa

1989 – 2019100% WOLNOŚCI


16 września (poniedziałek), godz. 12.00 - 14.00
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

zaprosiło
na spotkanie 
Władysławem Frasyniukiem oraz Zbigniewem Janasem 

 

Scenariusz:
12.00 - przywitanie Gości i publiczności

12.00 - 14.00 - rozmowa z Gośćmi, którą poprowadzi Artur Wolski (pomysłodawca cyklu)

 

 


Po cyklu spotkań z twórcami, społecznikami, naukowcami dołączamy Bohaterów naszej najnowszej historii.

 

Do rozmów zaprosiliśmy m. in.:

- Kazimierza Wóycickiego i Marcina Święcickiego (26.09.2019)

- Henrykę Krzywonos (12.12.019)

 

Foto i videorelacja z poprzednich spotkań:
100% WOLNOŚCI Z LUDWIKĄ WUJEC I HENRYKIEM WUJCEM -28.03.2019

100% WOLNOŚCI Z JANUSZEM ONYSZKIEWICZEM - 17.05.2019

100% WOLNOŚCI Z JACKIEM TAYLOREM ORAZ ANDRZEJEM WIELOWIEYSKIM - 07.06.2019

100% WOLNOŚCI Z ADAMEM MICHNIKIEM ORAZ MARIĄ ZMARZ-KOCZANOWICZ - 10.06.2019

 

 

Władysław Frasyniuk, ur. 25 XI 1954 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1974).

1974-1976 zasadnicza służba wojskowa, 1976-1978 kierowca w przedsiębiorstwach transportowych PKS i Transbud we Wrocławiu, od 1978 w MPK tamże.

 

W VIII 1980 uczestnik strajku w MPK w Zajezdni nr 9, delegat do MKS w Zajezdni nr 7, rzecznik prasowy MKS; od IX 1980 w „S”, rzecznik prasowy MKZ we Wrocławiu; od XII 1980 członek Ogólnopolskiego KOWzP; od III 1981 przewodniczący MKZ, członek KKP; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK. W XI 1981 w wąskim gronie (m.in. z Aleksandrem Labudą, Mieczysławem Zlatem) podjął decyzję o wyjęciu pieniędzy z konta ZR i ich ukryciu.

 

13 XII 1981 organizator i przewodniczący RKS „S” Dolny Śląsk, 14-18 XII 1981 uczestnik strajków w kolejno pacyfikowanych zakładach pracy: Pafawag, Dolmel, Bumar-Fadroma, FAT; następnie w ukryciu, poszukiwany listem gończym, zwolniony z pracy; odrzucił propozycję wojewody dolnośląskiego ujawnienia się w zamian za zastosowanie abolicji; inicjator podziemnych struktur „S”, w kontakcie z Ogólnopolskim Komitetem Oporu(Eugeniuszem Szumiejką), 22 IV 1982 współzałożyciel (ze Zbigniewem Bujakiem, Władysławem Hardkiem i Bogdanem Lisem) TKK „S”; przeciwnik demonstracji 1 i 3 V (co doprowadziło do rozłamu w RKS i powołania w VI 1982 przez Kornela MorawieckiegoSolidarności Walczącej). 5 X 1982 aresztowany, 25 XI 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu na 6 lat więzienia, osadzony w ZK w Barczewie (uczestnik protestów o status więźnia politycznego, m.in. 14-dniowej głodówki, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie na 10 miesięcy więzienia za obrazę naczelnika), następnie w Łęczycy. 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 31 VIII 1984 zatrzymany po uroczystościach rocznicowych przy tablicy pamiątkowej „S” na murze Zajezdni MPK nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 2 miesiące aresztu, osadzony w AŚ we Wrocławiu, zwolniony 31 X 1984. 13 II 1985 ponownie aresztowany (z B. Lisem i Adamem Michnikiem) w Gdańsku po jawnym spotkaniu działaczy „S” z Lechem Wałęsą, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 3,5 roku więzienia, osadzony w AŚ przy ul. Kurkowej w Gdańsku, ZK w Łęczycy i Lubsku: w III 1986 pobity przez służbę więzienną, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1989 bez zatrudnienia. Od 29 IX 1986 w Tymczasowej Radzie „S” powołanej przez L. Wałęsę. 6 VII 1987 sygnatariusz deklaracji Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Od X 1987 w KKW „S”; od XII 1987 współtwórca i przewodniczący działającej jawnie RKW Dolny Śląsk. Uczestnik poufnych rozmów „S” z władzą w Magdalence k. Warszawy.

 

18 XII 1988 – 1990 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. W 1989 uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołuoraz zespołu ds. pluralizmu związkowego; przywrócony do pracy w MPK. W III 1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, przewodniczący ZR, delegat na II KZD, członek Prezydium KK. W VII 1990 współzałożyciel i jeden z pełnomocników ROAD, 1991-2001 poseł RP z list UD i UW, m.in. w Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. 1991-1994 wiceprzewodniczący UD, członek Prezydium Rady Krajowej UW, 2002-2005 przewodniczący UW, w 2005 z Jerzym Hausnerem i Tadeuszem Mazowieckim powołał PD demokraci.pl, do III 2006 przewodniczący, w XII 2009 odszedł z PD. W wyborach prezydenckich 2010 zaangażowany w kampanię wyborczą Andrzeja Olechowskiego. Od 1992 współwłaściciel firmy przewozowej FF Fracht.

 

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Mirosława Łątkowska, Adam Borowski 

Źródło: http://www.encysol.pl 

 

Zbigniew Piotr Janas, ur. 2 VII 1953 w Warszawie. Ukończył Technikum Kolejowe tamże (1973).

 

1974-1978 maszynista kolejowy w Elektrowozowni Warszawa-Ochota, 1978-1981 elektromonter w Zakładach Mechanicznych Ursus. 1978-1980 współpracownik KSS KOR: kolporter pism niezależnych (m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR), zbierał składki. 1979-1980 członek oficjalnych związków zawodowych, mąż zaufania, przewodniczący wydziałowej komisji ds. kulturalno-oświatowych.

 

1 VII 1980 współorganizator (ze Zbigniewem Bujakiem) 1-zmianowego strajku w ZM Ursus przeciwko podwyżkom cen, zakończonego po przyjęciu postulatów przez dyrekcję. 21 VIII 1980 współzałożyciel Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża w ZM Ursus, członek delegacji do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Zarządu Fabrycznego w ZM Ursus, w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK. W 1981 członek KOWzP.

 

13 XII 1981 – 1984 w ukryciu; w V 1982 członek RKW „S” Mazowsze; w związku pobiciem jego żony przez SB w 1984 przestał się ukrywać i odmówił podpisania oświadczenia o ujawnieniu się. Jesienią 1983 sygnatariusz oświadczenia polskich, czeskich i słowackich działaczy wyrażającego wolę walki o prawa człowieka, demokrację i suwerenność swoich krajów; 6 VII 1987 sygnatariusz powołania Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej; uczestnik spotkań opozycjonistów z PRL i CSRS: w VI 1986 w Tatrach Zachodnich w pobliżu szczytu Grześ, 15 VIII 1987 na Borówkowej (900 m n.p.m.) i 10 VII 1988 na Śnieżniku (1425 m n.p.m.) w górach ziemi kłodzkiej. 12 IX 1987 uczestnik demonstracji pod Śnieżką (m.in. z Radosławem Gawlikiem, Mirosławem Jasińskim i Józefem Piniorem) pod hasłem „Ratujmy Karkonosze”. 1986-1989 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Unicum. W 1988 działacz Fundacji Pomocy Rodzinom Wielodzietnym w Ursusie. 1988-1989 założyciel i udziałowiec Loran CKM Sp. z o.o. W 1989 współzałożyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej.

 

1989-2001 poseł RP kolejno z list: KO „S”, UD, UW, m.in. członek Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Komisji Spraw Zagranicznych. Od 1990 w ROAD/UD/UW/PD demokraci.pl. 1990-1997 członek władz Fundacji im. Stefana Batorego: 1990-1991 założyciel i dyr. Forum Europy Środkowo-Wschodniej przy FiSB, 1991-1992 prezes FiSB, 1992-1997 wiceprezes. W 1991 współzałożyciel Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Od 2002 właściciel firmy Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo, 2004-2009 członek Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce SA, od 2007 członek Rady Nadzorczej Warfama SA, od 2009 z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej Radpol SA. Członek Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

 

Od 20 V 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KS MO w ramach SOS krypt. Ferment; od 24 VII 1980 w ramach SOR krypt. Świt; od 18 II 1983 przez Wydz. V KS MO w ramach SO krypt. Traktor; 3 XII 1984 – 19 V 1989 przez SGO/Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Rebus. Grażyna Kister

 

Źródło: http://www.encysol.pl  

 

 

 

 

fot. arch. Kino Atlantic

 

 

fot. arch. Oskar Łazor

 

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

PARTNERZY KINA:

Vector Soft Rzeczpospolita CoJestGrane Selectivv Pepsi