Otwarcie kina

Lekcja z... Prymasem Tysiąclecia Stefanem Kardynałem Wyszyńskim

Lekcja z... Prymasem Tysiąclecia Stefanem Kardynałem Wyszyńskim

 

20 maja 2020 r. (środa), godz. 12:30

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
oraz
Kino Atlantic

mają przyjemność zaprosić
dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, katechetów, animatorów kultury, pedagogów szkolnych
przede wszystkim młodzież od 14 roku życia

 

na projekcję filmu „Prymas. Trzy lata z tysiąca”

oraz spotkanie i rozmowę 

z księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem 

Teresą Kotlarczyk - reżyserką

Andrzejem Sewerynem - aktorem

Zbigniewem Zamachowskim - aktorem

 

Scenariusz wydarzenia:
12:30 - przywitanie widzów
12:35 - 14:15 - projekcja Filmu
14:20 - 15:30 - rozmowa z zaproszonymi Gośćmi, którą poprowadzą: Arkadiusz Walczak (dyr WCIES-u) oraz Artur Wolski

15:35 - wspólne zdjęcie


Aby wziąć udział w wydarzeniu 20 maja należy wypełnić formularz do 15 maja , każde zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone najpóźniej do 16 maja.


- klasy (od 14 roku życia) (kliknij tutaj)

- nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, animatorzy kultury (kliknij tutaj) - zaproszenie pojedyncze

- widzowie (kliknij tutaj)

UWAGA: spotkanie będzie rejestrowane foto i video!

Przypominamy, że projekcja i spotkanie po nim są wydarzeniem integralnym.

 

 

Początek lat 50. Komunistyczne władze PRL prowadzą politykę represji wobec Kościoła katolickiego. Pod pretekstem antypaństwowej działalności aresztowano wielu biskupów i księży. Stefan Kardynał Wyszyński w publicznych wystąpieniach zdecydowanie przeciwstawia się bezprawnemu postępowaniu władz. Bierut postanawia wyeliminować politycznego przeciwnika i odizolować duchowego przywódcę od społeczeństwa. Prymas zostaje aresztowany i osadzony w opuszczonym klasztorze w Stoczku Warmińskim. Razem z nim uwięzieni są ksiądz Stanisław Skorodecki i siostra Leonia, która jest na usługach Urzędu Bezpieczeństwa - ma składać pisemne relacje o wszystkim, co usłyszy. Władze liczą, że szykany oraz presja fizyczna i psychiczna spowodują dobrowolne zrzeczenie się przez Kardynała wszelkich funkcji kościelnych. Jednak żarliwa modlitwa i niezłomna wiara pozwalają mu nie ulec. "Opiekę" nad Prymasem przejmuje Pułkownik, który sprowadza do klasztoru agenta UB Molendę - sobowtóra Wyszyńskiego. Na zorganizowanym przez UB zebraniu biskupów Molenda jako ksiądz Prymas Stefan Wyszyński ma zrzec się zwierzchnictwa nad Kościołem. Jednak ksiądz Skorodecki zdobywa dziennik siostry Leonii, z zapisanymi rozmowami Kardynała, i podczas widzenia przekazuje go swojemu ojcu. Akcja z sobowtórem Kardynała zostaje odwołana... Śmierć Bieruta, bezpośrednio nadzorującego akcję, zbiega się w czasie z przewiezieniem więźniów do Komańczy. Wkrótce po tym Prymas zostaje wypuszczony na wolność.


Dzieło Teresy Kotlarczyk podzieliło krytykę, choć przeważały opinie przychylne, niekiedy wręcz entuzjastyczne. Podkreślano spójność stylistyczną, równowagę i umiar filmu, jego powściągliwość i skromność przy jednoczesnej sile dramatycznej. Duża w tym zasługa również scenarzysty, Jana Purzyckiego, który oparł scenariusz na "Zapiskach więziennych" samego kardynała Wyszyńskiego i bogatej dokumentacji. Nie znaczy to jednak, że "Prymas" jest wierną rekonstrukcją faktów historycznych. Nie ma np. dowodów, że komunistyczne władze rzeczywiście zamierzały wykorzystać sobowtóra do rozwiązania konfliktu z prymasem i Kościołem. Był to zabieg artystyczny, przydający filmowi emocjonalnej grozy, obrazujący metody, jakimi posługiwano się w walce ideologicznej. To także prawdziwy popis gry aktorskiej Andrzeja Seweryna, odtwórcy zarówno roli kardynała Wyszyńskiego, jak i jego sobowtóra Molendy. Udało mu się najtrudniejsze: z jednej strony odtworzył wizerunek charakteru i duchowości prymasa, z drugiej ukazał człowieka, który z małpią zręcznością naśladuje każdy jego gest i ton, ale nie dociera do prawdy duchowej i dlatego pozostaje tylko fałszywie brzmiącą marionetką.

 

 

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

PARTNERZY KINA:

Vector Soft Rzeczpospolita CoJestGrane Selectivv Pepsi