Gniazdo

APEL POLSKICH ŚRODOWISK NAUKOWYCH W SPRAWIE KINA ATLANTIC

APEL
POLSKICH ŚRODOWISK NAUKOWYCH
W SPRAWIE KINA ATLANTIC
 
 
Co łączy podane obok nazwy: Gabinet Iluzji, Pionier – niegdyś Helios, Muza i ... Atlantic? To nazwy najstarszych kin w Polsce. Miejsc, o których zachowana powinna być nie tylko pamięć, ale których istnienie winno pozostawać trwałym śladem na kulturalnej mapie Polski. I o istnienie których trzeba zabiegać, a może i walczyć ...
 
W tak szacownym gronie znajduje się warszawskie Kino Atlantic. Jest ono taką właśnie trwałą wartością. To świadek historii i praktycznie równolatek naszej niepodległości, a w ostatnich kilkunastu latach placówka kulturalna o daleko większych i, co ważne, udanie realizowanych w praktyce ambicjach aniżeli tylko jako miejsce wyświetlania filmów. W istocie bowiem są w tym kinie realizowane liczne  i opiniotwórcze wydarzenia z udziałem filmowców, aktorów, naukowców, poetów, pisarzy, publicystów, dziennikarzy, artystów plastyków, muzyków, nauczycieli ... słowem - kreatywnych ludzi kultury, sztuki, nauki i edukacji. Kino Atlantic stało się miejscem kształtowania kultury ze wszech miar wysokiej. To niezwykle ważne spostrzeżenie, gdyż jej występowanie nie stanowi niestety reguły w obecnych czasach. Tą bowiem jest hołdowanie kulturze niskiej, której „twórcy” wnoszą do sfery publicznej mało wysublimowane, by nie rzec prostackie jej przejawy. Utrzymanie przez to kino roli placówki promującej kulturę wysoką jest nie tylko potrzebne, staje się wręcz niezbędne.
 
Tym bardziej więc napływające z różnych źródeł informacje o pomysłach jego zlikwidowania wzbudzają olbrzymie zaniepokojenie. Nieuchronne staje się postawienie pytania o to, jakie mogą mieć motywacje rzecznicy takiego pomysłu? Co ich skłania do tego, by tworzyć takie obawy nie tylko wśród osób odwiedzających to kino, ale i u zdecydowanej większości mieszkańców Warszawy? I o to, jak fatalne skutki mogłaby przynieść taka decyzja.
 
 W dobie upadającej wysokiej kultury, czego świadkami jesteśmy na coraz większą skalę i od czego trudno się uwolnić w naszym codziennym życiu potrzebny jest jednoznaczny sprzeciw wobec podobnych prób. Kino Atlantic jest symbolem wysokich aspiracji pracujących w nim ambitnych i kreatywnych
Animatorów polskiej kultury. Dalsze jego istnienie jest nieodzowne. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom zakończenia jego działalności. Apelujemy o uszanowanie naszej opinii.
 
1. Prof. Jerzy Bralczyk
2. Prof. Stanisław Bieleń Uniwersytet Warszawski
3. Prof. Tadeusz Bodio UW
4. Prof. Jolanta Itrich-Drabarek UW
5. prof. Ewa Stasiak-Jazukiewicz UW
6. Prof. Ewa Marciniak UW
7. Prof. Daniel Przastek UW
8. Prof. Ewa Nalewajko UW
9. Prof. Ewa Rynarzewska UW
10. Prof. Jacek Wojnicki UW
11. Prof. Tomasz Słomka UW
12. Prof. Justyna Miecznikowska UW
13. Prof. Wawrzyniec Konarski Akademia Finansów i
Biznesu Vistula AFiB Vistula
14. Prof. Wojciech Kostecki AFiB Vistula
15. Prof. Wojciech Huebner AFiB Vistula
16. Prof. Arkadiusz Stempin Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie WSE Kraków
17. Prof. Marek Pietraś Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie UMCS
18. Prof. Bożena Dziemidok-Olszewska UMCS
19. Prof. Grzegorz Janusz UMCS
20. Prof. Krystyna Leszczyńska UMCS
21. Prof. Katarzyna Krzywicka UMCS
22. Prof. Anna Granat UMCS
23. Prof. Walenty Baluk UMCS
24. Prof. Beata Surmacz UMCS
25. Prof. Tomasz Browarek UMCS
26. Prof. Ireneusz Topolski UMCS
27. Prof. Ewa Maj UMCS
28. Prof. Czesław Maj UMCS
29. Prof. Ewa Nowak UMCS
30. Prof. Ewelina Podgajna UMCS
31. Prof. Jerzy Garbiński UMCS
32. Prof. Katarzyna Stachurska-Szcześniak UMCS
33. Prof. Wojciech Sokół UMCS
34. Prof. Mariusz Sienkiewicz UMCS
35. Prof. Małgorzata Podolak UMCS
36. Prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska UMCS
37. Prof. Dariusz Kondrakiewicz UMCS
38. Prof. Lidia Pokrzycka UMCS
39. Prof. Irma Słomczyńska UMCS
40. Prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk UMCS
41. Prof. Katarzyna Kuć-Czajkowska UMCS
42. Prof. Joanna Sanecka-Tyczyńska UMCS
43. Prof. Konrad Pawłowski UMCS
44. Prof. Monika Kowalska UMCS
45. Prof. Wojciech Ziętara UMCS
46. Prof. Marcin Wichmanowski UMCS
47. Prof. Marek Żmigrodzki Wyższa Szkoła Ekonomii i
Innowacji w Lublinie WSE i I
48. Prof. Anita Adamczyk Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu UAM
49. Prof. Elżbieta Lesiewicz UAM
50. Prof. Magdalena Musiał-Karg UAM
51. Prof. Cezary Trosiak UAM
52. Prof. Marcin Rachwał UAM
53. Prof. Arkadiusz Adamczyk Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach UJK
54. Prof. Ireneusz Kraś UJK
55. Prof. Arkadiusz Modrzejewski Uniwersytet Gdański
UG
56. Prof. Włodzimierz Fehler Uniwersytet Przyrodniczo
Humanistyczny w Siedlcach UPH
57. Prof. Stanisław Faliński UPH
58. Prof. Rafał Grajcar Uniwersytet Śląski w Katowicach
59. Prof. Sebastian Kubas UŚ
60. Prof. Anna Czyż UŚ
61. Prof. Elżbieta Kużelewska Uniwersytet w
Białymstoku UwB
62. Prof. Kinga Machowicz Katolicki Uniwersytet
Lubelski im. Jana Pawła II KUL
63. Prof. Łukasz Tomczak USz
64. Prof. Bartłomiej Toszek USz
65. Prof. Grzegorz Koralewski Lotnicza Akademia
Wojskowa w Dęblinie LAW
66. Prof. inż. Tadeusz Cisowski LAW
67. Prof. Paweł Frankowski Uniwersytet Jagielloński UJ
68. Prof. Marzena Cichosz Uniwersytet Wrocławski UWr
69. Prof. Tomasz Kuczur Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy UKW
70. Dr Lucyna Kirwil
71. Dr Maria Gasińska AFiB Vistula
72. Dr Agnieszka Demczuk UMCS
73. Dr Tomasz Bichta UMCS
74. Dr Ewa Godlewska UMCS
75. Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk UMCS
76. Dr Eleonora Kirwiel UMCS
77. Dr Łukasz Lewkowicz UMCS
78. Dr Beata Romiszewska UMCS
79. Dr Kamil Fil UMCS
80. Dr Grzegorz Gil UMCS
81. Dr Tadeusz Zienkiewicz UMCS
82. Dr Dorota Litwin-Lewandowska UMCS
83. Dr Dorota Maj UMCS
84. Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba UMCS
85. Dr Elżbieta Maciek UMCS
86. Dr Jakub Olchowski UMCS
87. Dr Justyna Kięczkowska UMCS
88. Dr Justyna Misiągiewicz UMCS
89. Dr Anna Moraczewska UMCS
90. Dr Tomasz Wicha UMCS
91. Michał Wallner UMCS
92. Dr Monika Sidor UMCS
93. Dr Dorota Kowalewska USz
94. Dr Dominika Mikucka-Wójtowicz UW
95. Dr Jarosław Żbikowski Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej PWSZ
Biała Podlaska
96. Dr Jarosław Płachecki Staropolska Szkoła Wyższa w
Kielcach Filia w Dublinie SSW
97. Dr Katarzyna Stanny Akademia Sztuk Pięknych w
Warszawie ASP
98. Dr Karolina Golemo UJ
99. Dr Jakub Kościółek UJ
100. Dr Małgorzata Kołaczek UJ
101. Dr Dorota Strus UPH
102. Dr Justyna Trubalska WSE i I
103. Dr Artur Trubalski Uniwersytet Rzeszowski URz
104. Dr Piotr Olszewski Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
WSSM i KS
105. Dr Dariusz Kużelewski UwB
106. Dr Mariusz Paździor WSE i I
107. Dr Małgorzata Lorencka UŚ
108. Dr Ryszard Bodziacki UAM
109. Dr Łukasz Potocki Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa PWSZ w Zamościu PWSZ Zamość
110. Dr Ewa Pogorzała PWSZ Zamość
111. Dr inż. Czesław Wojdat LAW
112. Dr inż. Robert Brodzik LAW
113. Dr inż. Stefan Krop LAW
114. Dr inż. Andrzej Sarna LAW
115. Mgr Anna Paździor WSE i I
116. Mgr Agnieszka Magdziarz-Orłowska UMCS
117. Mgr Maciej Kowalczyk UMCS
118. Mgr Barbara Boguta UMCS
119. Mgr Jan Niemiec UJ
120. Mgr Agnieszka Wicha Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego UKSW
121. Mgr Monika Zięciak Usz
122. Mgr Jagna Chmurzyńska UW
123. Mgr Ewa Czarnuszewicz UW
124. Mgr Majka Janicka-Dumała UW
125. Mgr Jakub Dumała UW
126. Mgr Bartłomiej Janicki, UW
127. Mgr Magdalena Janicka UW
128. Mgr Ewa Kotkowska UW
129. Prof. Leszek Drong US
130. Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska UJ

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

PARTNERZY KINA:

Vector Soft Rzeczpospolita CoJestGrane Selectivv Pepsi