AVENGERS - bilety już w sprzedaży!

POKAZ edukacyjny filmu „Ostatni Cygan w Oświęcimiu” - 26.09.2018

POKAZ edukacyjny filmu   „Ostatni Cygan w Oświęcimiu” - 26.09.2018

LEKCJA WOLNOŚCI

26 września (środa) godz. 12.30

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

oraz

Kino Atlantic

 

zaprosili na pokaz specjalny filmu Dżamili AnkiewiczMarii Zmarz-Koczanowicz

 

„Ostatni Cygan w Oświęcimiu” *

 

dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury,

psychologów i pedagogów szkolnych, młodzież oraz widzów do Kina Atlantic połączony z rozmową 

z reżyserką Marią Zmarz - Koczanowicz 

oraz bohaterem filmu Romanem Kwiatkowskim

 

 

Czas trwania filmu:  54 min.

 

 

Scenariusz wydarzenia:

12.30 - przywitanie widzów

12.40 -13:35 - projekcja filmu

13.35 - 14:15 - rozmowa z Gośćmi, którą poprowadzili Arkadiusz Walczak

oraz  Jacek Staniszewski (doklasy.pl)

 Gospodarz spotkania: Artur Wolski

 

 

Niezwykle barwna i dramatyczna historia życia Cygana Romana Kwiatkowskiego, syna wójta jednego z ostatnich taborów polskich Cyganów.

 

W 1992 roku założył on w Oświęcimu Stowarzyszenie Romów w Polsce i jest jego wiceprezesem.

24 maja 1952 roku.Prezydium Rządu wydało uchwałę o asymilacji Cyganów.

W 1960 roku Komisja KC PZPR do spraw narodowościowych negatywnie oceniła realizację tej uchwały. Rozpoczęto więc szczegółową ewidencję ludności cygańskiej na obszarze Polski.

Celem tych działań było stworzenie podstaw do zatrzymywania taborów, zameldowania ich na stałe, przeprowadzenia ewidencji wojskowej, legalizacji małżeństw i rejestracji dzieci. Oficjalnie akcję zatrzymywania i osiedlania wędrownych taborów cygańskich władze rozpoczęły w marcu 1964 roku.

Mimo że za podejmowanie wędrówek groziły kary, większość Cyganów nie podporządkowała się decyzjom władz i kontynuowała wędrowny tryb życia. 

Tabor bohatera filmu, Romana Kwiatkowskiego, wędrował jeszcze przez kilka lat.

 

On sam wspomina: "Któregoś dnia o szóstej rano przyjechała milicja. Obstawili obóz, kazali nam się spakować. I eskortowali dalej". Przyjechali do Oświęcimia, a było to w roku 1968. Zostali połączeni z innymi taborami, które również dotarły tu pod eskortą milicji. Po kilku dniach postoju otrzymali polecenie zamieszkania w wyznaczonych domach. "Pierwszy dom, pierwsze mury zobaczyłem w Oświęcimiu. Wcześniej żadnego domu nie mieliśmy. Nawet zimą mieszkaliśmy w lesie. Domy, które mieliśmy zająć, były domami pożydowskimi" - wspomina dalej Roman Kwiatkowski. Nie chcieli ich zajmować, nie chcieli żadnych mieszkań. Ojciec Romana rozbił na podwórku namiot i tam zamieszkali. Podobnie zrobiły pozostałe rodziny, ale milicja kazała zwinąć namioty i zająć przydzielone lokale. W przypadku odmowy groziły grzywny, a nawet więzienie. Część Cyganów zamieszkała w barakach w Brzezince. Do dzisiaj zamieszkują dwa z nich. Mieszkają tu ludzie z marginesu, ci, którzy zostali wyeksmitowani z normalnych mieszkań za pijaństwo, awantury, brud. Cyganie nie chcieli zostać w Oświęcimiu.

 

Rodzina Romana została. On sam myśli, że stało się tak, gdyż jego matka chciała pozostać z bliskimi, którzy zostali tu zamordowani w czasie wojny
W obozie straciła prawie całą rodzinę.

 

Dla Cyganów najważniejsze święto to Święto Zmarłych. Co roku do Oświęcimia przyjeżdżają Cyganie z całej Polski, a także z innych krajów, by zapalić świeczkę swoim bliskim.

 

Pokaz filmu "Dworzec Gdański" i spotkanie z Marią Zmarz - Koczanowicz

 

 

fot. arch. Kino Atlantic / Patryk Sokołowski

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

PARTNERZY KINA:

Vector Soft Wprost Rzeczpospolita CoJestGrane Selectivv Pepsi