John Wick 3

"EPIZOD W SAINT BENOIT" ZBIGNIEWA HERBERTA - 22.11.2018

22 listopada (czwartek), godz. 12.00

Miasto Stołeczne Warszawa

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Kwartalnik Kulturalny NAPIS

oraz

Kino Atlantic

zaprosili na


Epizod w Saint Benoit Zbigniewa Herberta

 


W programie:

  1. Część oficjalna przywitanie Gości - Artur Wolski (ok. 2 min.)
  2. Część główna- prowadzący - uczniowie XCIX LO (4 min.)
  3. Wykład z przezroczami dr J. M. Ruszara: "Epizod w Saint Benoit Zbigniewa Herbert" (10 min.)
  4. Informacja dr J. M. Ruszara na temat nowego Kwartalnika kulturalnego „NAPIS” (4 min.)
  5. Film: "Barbarzyńcy w ogrodzie Herberta” (wyjazd studyjny studentów, doktorantów i profesorów śladami Z. Herberta po Italii) (ok. 27 min.)
  6. Część artystyczna przygotowana przez uczniów XCIX LO pod kierunkiem p. Iwony Tkacz „ Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie” (wybór listów W. Szymborskiej i Z. Herberta) - (15 min.)
  7.  Zakończenie wydarzenia - (2 min.)

 


Gospodarz spotkania: Artur Wolski

 

* Dr Józef Maria Ruszar (Akademia Ignatianum w Krakowie)
od roku 2004 organizuje Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito (35 tomów do roku 2018), prowadzi portal bpc.org.pl.
Jest autorem książek: Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Z. Herberta (2004); Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta (2014); Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki (2016); wydal album Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Z. Herberta (2006).
W latach 2004-2007 był kierownikiem Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta; w 2016-2018 był kierownikiem grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej XX/XXI wieku”.

Od czerwca 2018 roku jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Kulturalnego „Napis” oraz serii popularnych monografii poświęconych współczesnym poetom i prozaikom.

Pierwszy numer kwartalnika (i portalu) ma się ukazać na urodziny poety w Roku Herberta wraz z trzema książkami. Będą to monografie:

Adrian Gleń, Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera
Maciej Woźniak, Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego
Andrzej Sulikowski, Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera

Szkolne i uniwersyteckie biblioteki otrzymają te pozycje za darmo, a w monografiach znajdą się również antologie wierszy i opowiadań omawianych autorów.

 

 

fot. arch. Kino Atlantic

Copyright © 2015 - 2016 Kino Atlantic | Realizacja: Azure

PARTNERZY KINA:

Vector Soft Wprost Rzeczpospolita CoJestGrane Selectivv Pepsi